#03 Reeshof plan en gebruik

Het afgelopen jaar besteedde architectuurcentrum CAST aandacht aan de twee gezichten van de stadsontwikkeling: de geplande wereld vanaf de kaart en de beleefde wereld vanuit het veld. Tijdens een debatavond over de Reeshof werden deze twee stadsvisies naast elkaar gelegd. Stedenbouwstudenten Joost Konings en Biek Nijst werkten aan een status quo van de geplande Reeshof, terwijl bureau Wijkwiskunde daar een dwarsdoorsnede van de beleefde Reeshof tegenover stelde. De Reeshof vormt een ultieme casus om te verkennen hoe het plan op de kaart zich verhoudt tot het gebruik en de beleving van de wijk. Er wordt immers al meer dan dertig jaar gebouwd aan deze Tilburgse uitbreidingswijk, dus de eerste cyclus van „plannen-bouwen-gebruiken‟ is zichtbaar. Voor het laatste stadium van de cyclus, het „aanpassen‟, kan gretig lering getrokken worden uit deze lakmoesproef voor de Reeshof. Want hoewel de wijk zijn voltooiing nadert, althans volgens het plan, kan een scherpe evaluatie houvast bieden voor de toekomst van de Reeshof en andere Vinexwijken in Nederland. Het thema leeft, zo bleek uit de opkomst en de samenstelling van het publiek. Naast buurtbewoners die benieuwd waren naar het verhaal van hun wijk, waren er ook veel ruimtelijke professionals aanwezig, zoals stedenbouwkundigen, architecten en ambtenaren die bij de opbouw van de Reeshof betrokken zijn. Zo waren het plan en het gebruik van de wijk beide vertegenwoordigd in de zaal.

Download dit artikel als PDF