Startstipendium fonds BKVB

Van het fonds BKVB heb ik een startstipendium gehonoreerd gekregen. Met dit stipendium zal ik via ontwerpend onderzoek, theorievorming en eventuele pilotcases de verdieping opzoeken voor een nieuwe en alternatieve vorm van stedenbouw: een stedenbouw die vertrekt vanuit de lokale context, die condities schept waarbinnen scenario’s zich kunnen ontplooien en waar ruimte blijft voor spontaniteit.