#04 Krot of Kans

Twee weken verbleef ik in Sas van Gent, in het HUIS van Krot of Kans. Tijdens mijn verblijf werkte ik aan het in beeld brengen van de verschillende verhaallijnen die door het plangebiedje lopen. Daarmee wordt het krachtenveld waarbinnen krimp opereert, scherp gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de industrie, het ruimtelijke verhaal, het verhaal van de bewoners en van het gemeenschapsgevoel. Deze verhaallijnen vormen de basis van de strategie Liefdevolle verwaarlozing. Deze strategie zet in op het liefdevol laten indoezelen van kansarme delen van Sas van Gent, waarmee middelen worden vrijgespeeld om de kansrijke delen verder aan te wakkeren zodat het woonklimaat hier goed blijft of zelfs beter wordt.

De resultaten zijn uitgewerkt in een boekje dat hier is te downloaden.

Tijdens mijn verblijf schreef ik een aantal weblogs over de ervaringen en gebeurtenissen in en rond het huis:

#1: Eerste ontmoetingen
#2: Verhalen op de fiets
#3: Inspiratie buiten de deur en enthousiasme binnen in het huis

Dit project is opgezet door CBK Zeeland. Gedurende een jaar wordt in Zeeuws Vlaanderen een huis ter beschikking gesteld voor een artist-in-residenceship. Gasten uit verschillende disciplines komen een tijdje in het huis wonen en gaan aan de slag om na te denken over de toekomst van dit huis, in een omgeving die sterk getekend wordt door krimp.Voor meer informatie over het initiatief Krot of Kans, bekijk de website www.krotofkans.nl.