#09 Naar een sterke voedingsbodem

Sociale duurzaamheid is geen statische toestand, maar een dynamisch proces dat zichzelf in stand houdt. Door de nadruk op fysieke ingrepen en het korte termijn denken is er voor sociale duurzaamheid een beperkte rol weggelegd in de stedelijke ontwikkeling. Maar sociale duurzaamheid is niet direct maakbaar. Wat wel gecreëerd kan worden is een sterke voedingsbodem waaruit dit zelfvoorzienende systeem ontspringt.

Artikel in Post Planjer, oktober 2011

Download een PDF van dit artikel