#11 Krater aan de Talmalaan gedicht

‘Voortvarend’ is het enige passende woord voor de sloop van de honderdvijftig woningen langs de Talmalaan in 2000. Deze sloopdrift vond plaats in het kader van het masterplan Talmalaan dat als een apocalyptisch scenario boven de Staatsliedenbuurt hing: ongeveer driekwart van de woningen zou worden vervangen door nieuwbouw. Maar de nieuwbouw verliep geheel niet voortvarend. De braakliggende krater die de sloop tot gevolg had, lag er tien jaar later nog. Voor de bewoners van de wijk betekende het een periode van grote onzekerheid, want de politiek bleek wispelturig, evenals het planproces. Tien jaar later ging de eerste paal dan toch de grond in en anno 2012 is de wijk halverwege zijn make-over.

Artikel in Post Planjer, april 2012

Download een PDF van dit artikel