#17 Fort Werk aan het Spoel

Oorlog is niet alleen een gevaarlijk spel van aanval en verdediging. Het is ook een fenomeen dat de vormgeving van stad en landschap stuurt. Vestingwerken, stadsmuren en omwallingen zijn allemaal uitingen van verdedigingsmethoden die een onuitwisbare afdruk hebben achtergelaten in het stedelijke en landschappelijke canvas. Dit gold ook voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie die uit een indrukwekkend inundatiesysteem bestond. Forten verrezen op zwakke plekken in de linie en op plaatsen waar de sluizen verdedigd moesten worden. Op enkele dubbelgangers na is elk fort uniek, reagerend op de specifieke eisen die het landschap en de verdedigingslinie stelden. Zo ook het vooruitgeschoven fort Werk aan het Spoel. Rietveld Landscape en Atelier de Lyon gebruikten de specifieke kenmerken en geschiedenis om het fort weer te laten functioneren als publieke bestemming.

Artikel in De Architect, november 2012

Download een PDF van dit artikel