Liefdevolle verwaarlozing – uit in druk

Voor het project Krot of Kans verbleef ik twee weken in krimpdorp Sas van Gent. Tijdens dit verblijf is gewerkt aan een idee hoe Sas in de toekomst op een vitale manier kan omgaan met bevolkingsdaling en alle daaraan gekoppelde gevolgen, zoals waardedaling van het vastgoed, minder draagvlak voor voorzieningen en verloedering.

De strategie die bedacht is, heet Liefdevolle verwaarlozing. Deze strategie zet in op het liefdevol laten indoezelen van kansarme delen van Sas van Gent, waarmee middelen worden vrijgespeeld om de kansrijke delen verder aan te wakkeren zodat het woonklimaat hier goed blijft of zelfs beter wordt.

De publicatie Liefdevolle verwaarlozing is onderdeel van de Inspiratiebox die naar aanleiding van het project is verschenen. De publicatie is hier online te bekijken, maar de gehele inspiratiebox met daarin ook de andere krimp-ideeën zijn ook in gedrukte vorm te bestellen.