#22 De Statie – Sas van Gent

Krimp is de toekomst; tegenstrijdig, maar waar. Voor veel perifere regio’s in Nederland is krimp nog een vooruitzicht, maar voor Noordoost Groningen, Zuid Limburg en Zeeuws Vlaanderen is het al realiteit. De effecten van bevolkingsdaling zijn heftig: leegstaande woningen, vastgoed dat in waarde daalt, een verslechtering van de leefbaarheid en minder draagvlak voor voorzieningen. Het voorzieningenniveau kan op peil blijven door verschillende sociale functies samen te voegen in één gebouw. Want het delen van ruimtes en het gezamenlijk beheer zorgt dat de sporthal, het buurtcentrum, de basisschool, de kindercrèche en de biljartclub allemaal kunnen blijven bestaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel kleine kernen werken aan het realiseren van multifunctionele accommodaties. Zo ook Sas van Gent. Hier ontwierp Atelier PRO het sociaal maatschappelijk hart De Statie. Dit zwarte, langgerekte volume slingert zich trots tussen de huizen van het Zeeuws Vlaamse grensdorp door. De gebruikers zijn blij, evenals de gemeente en de woningcorporatie. Maar nieuwbouw in een krimpdorp blijft gevoelige materie.

Artikel in De Architect, juli/augustus 2013

Download een PDF van dit artikel