#21 Nieuwe Condities

De crisis heeft de bouwwereld uit het lood geslagen, de (inter)nationale regelgeving voor corporaties neemt toe en de kapitaalmarkt is minder toegankelijk geworden. Kortom, woningcorporaties zijn gedwongen om hun verdienmodellen te herzien. Het idee van een ‘adaptieve stad’, waarin de bestaande voorraad voortdurend geüpcycled wordt, biedt corporaties een nieuw perspectief dat de niet meer werkzame aanpak van sloop-nieuwbouw en uitbreiding kan vervangen. Maar hoe ontstaat deze omslag naar een adaptieve stad? Welke kansen liggen voor het oprapen en welke struikelblokken weerhouden een dergelijke kanteling?

Deze tekst verscheen naar aanleiding van het onderzoek Nieuwe Condities. Deze studie, uitgevoerd in samenwerking met Iris Schutten, onderzocht alternatieve financieringsvormen en organisatiemodellen die de bestaande voorraad adaptiever maken. Dit onderzoek vond plaats binnen H-LAB. Meer lezen over het onderzoek Nieuwe Condities en H-LAB kan op www.h-lab.nu

Artikel in De Architect, juli/augustus 2013

Download een PDF van dit artikel