#28 Vergrijzing: de architect aan zet

Ouderen vormen binnenkort de grootste woondoelgroep, zowel in Nederland als in grote delen van West-Europa. Niet eerder in de geschiedenis bestond de urgentie om op zo’n grote schaal en in zo’n snel tempo na te denken over geschikte ouderenhuisvesting. De grootste uitdaging ligt in het transformeren van de bestaande woningvoorraad, aangezien veel aanstaande ouderen zelf huiseigenaar zijn en niet kunnen, willen of mogen verhuizen. Welke mogelijkheden zijn er voor woningen die aansluiten bij de leefstijl van de fitte en levenslustige oudere van nu en die anticiperen op een grotere zorgvraag van de zorgbehoevende oudere van straks? Hoe bezien architecten deze opgave? En welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd in deze thematiek?

In het artikel worden drie architecten geïnterviewd en bevraagd naar hun visie op de thematiek: Peter Swinnen – Vlaams Bouwmeester, Caro van Dijk en Eric Vreedenburgh.

Artikel in De Architect, september 2014. Dit artikel is het derde in een drieluik over vergrijzing.

Download een PDF van dit artikel