#06 Naar een energieneutrale Stedendriehoek

Hoe wordt de Stedendriehoek energieneutraal? Deze vraag was de opgave van de tiende Eo Wijers-prijsvraag. Uit de 24 inzendingen selecteerde de jury vier ‘beste inzendingen’. Wat is er sinds de prijsuitreiking gebeurd in de Stedendriehoek, wat is de tussenstand? Het magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek geeft een beeld van de kansen die de winnaars van de Eo Wijers-prijsvraag voor de regio Stedendriehoek weggelegd zien, toont de uitkomsten van de werkateliers en biedt een doorkijkje naar de eerste stappen tot uitvoering hiervan. Het magazine bevat interviews met diverse betrokkenen en toont in woord en beeld de ambities van de vier teams voor een vervolg op hun prijsvraaginzending.

Dit magazine is tot stand gekomen in opdracht van de Eo Wijers-stichting. Ik heb dit magazine inhoudelijk samengesteld, redactie gevoerd en daarnaast alle teksten geschreven. Het magazine wordt meegestuurd aan de abonnees van de vaktijdschriften Blauwe Kamer en S+RO, in totaal zo’n 5000 stuks. Het magazine is hier digitaal te lezen. Om een gedrukt exemplaar te ontvangen, kan contact opgenomen worden met de Eo Wijers-stichting.