#30 Het impact-bewustzijn van ontwerpers

Tijdens de bijeenkomst Beyond Social Night: redesigning the process kregen vier ‘best practices’ uit de social designwereld een podium. Het doel van de avond was om te onderzoeken welke processen schuilgaan achter deze projecten op het vlak van social design en kunst. Wat zijn de intenties en ambities van de ontwerpers? Wat willen ze bereiken? Is hun aanpak in lijn met hun doelen? En is het onderwijssysteem voldoende ingericht om de ontwerpers hierin te ondersteunen?

De voorbeeldprojecten laten allemaal een gedeelde waarde zien: engagement. De ontwerpers tonen empathie voor een bepaald sociaal thema en willen bewustwording creëren rond de problemen, uitdagingen en kansen die hiermee gepaard gaan. Maar het creëren van bewustwording is voor de ontwerpers slechts een eerste stap. Ze geven expliciet aan dat ze meer willen doen, verder willen gaan. Hun doel is om – binnen de thematiek die ze aansnijden – de maatschappij te veranderen. Ze willen impact hebben en waarde toevoegen aan de maatschappij.

Deze intenties zijn zonder uitzondering eervol. Het probleem is echter dan geen van de ontwerpers erin lijkt te slagen voorbij de eerste stap te komen (het creëren van bewustwording). Als het toevoegen van waarde of het omvormen van de maatschappij je doel is, zul je geloofwaardig bewijs moeten overleggen dat je ontwerpvoorstel de gewenste doelen bewerkstelligt. Zonder dit bewijs is het de impact van een project slechts gestoeld op aannames en daardoor betwistbaar.

Dus, als het hebben van impact het hoofddoel van een social designproject is, is het belangrijk om te weten welke impact precies bereikt wordt. Daarom zullen ontwerpers instrumenten en methodologieën moeten gebruiken die ontbloten wat het effect van een ontwerpvoorstel is. Het is niet nodig om een hele nieuwe set aan instrumenten of methodes te ontwikkelen. In tegendeel, juist aan andere (academische) onderzoeksdisciplines kunnen geschikte gereedschappen ontleend worden. Hierin schuilt een belangrijke rol voor het onderwijssysteem dat de ontwerpers opleidt.

Deze tekst is een verkorte weergave van het essay dat ik schreef voor het online platform Beyond Social.
Lees hier het volledige essay (Engelstalig) >